deA | Buurtstroom Apeldoorn

Buurtstroom Apeldoorn wil in heel de gemeente Apeldoorn collectieve zonnedaken realiseren zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van zonne-energie. Buurtstroom is een initiatief van deA, een coöperatie zonder winstoogmerk, van en voor Apeldoorners.

Voor het project Buurtstroom Apeldoorn maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoos genoemd. Je voldoet aan onderstaande voorwaarden van deze regeling wanneer:

  • Je woont in hetzelfde of aangrenzende postcodegebied als waar het dak zich bevindt.
  • Je beschikt over een kleinverbruik aansluiting.

Je kunt ook meedoen als ondernemer, mits de onderneming geregistreerd staat met een kleinverbruik aansluiting. Verder geldt als voorwaarde dat een ondernemer niet meer dan 20% van het kapitaal van de coöperatie mag inbrengen.

Je kunt je inschrijven voor 1 of meerdere StroomDelen. Een StroomDeel kost 260 euro.
Als er voldoende StroomDelen voor het betreffende dak zijn verkocht, gaat het project van start. Een StroomDeel levert ca. 250 kWh per jaar op. De energiebelasting (incl. btw) over de opgewekte stroom wordt in mindering gebracht op je energierekening. Naar verwachting is dat circa 30 euro per jaar.

De Regeling Verlaagd Tarief geldt voor 15 jaar. Daarna vervalt het recht op teruggave van de energiebelasting. Na 15 jaar worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaar.

Tip: kijk naar je energieverbruik. Bepaal op basis daarvan het aantal StroomDelen. Het is niet voordelig om meer StroomDelen aan te schaffen. Je krijgt namelijk maximaal de energiebelasting van je eigen verbruik terug.

Buurtstroom Apeldoorn bestaat uit diverse afzonderlijke projecten (daken). Een project gaat door als aan volgende voorwaarden is voldaan:

Er moeten voldoende deelnemers zijn.
De Belastingdienst moet het project goedkeuren. Deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn.
De provincie Gelderland moet de subsidieaanvraag goedkeuren. Ook deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn. De subsidie bedraagt 20% van de investering in de zonnepanelen-installatie en is nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.

Je ontvangt jaarlijks een teruggave van de energiebelasting (incl. btw) over de geproduceerde energie. In 2019 is de energiebelasting € 0,1193/kWh (incl. btw). Als we uitgaan van een opwek van 248 kWh per paneel (=StroomDeel), is de opbrengst per jaar:

€ 0,1193/kWh * 248 kWh = € 29,59.

Onderstaande afbeelding laat de opbrengst zien gedurende 15 jaar. Na 15 jaar heb je € 426,- teruggekregen bij een inleg van € 260,-. Dit komt na 15 jaar neer op een rendement (IRR) van 7,1 % per jaar.

Let op: Voor Buurtstroom Apeldoorn gaan wij uit van een gelijkblijvende energiebelasting. Als de energiebelasting daalt, zal de teruggave op de energienota minder zijn, wat een (mogelijk tijdelijk) nadeel kan zijn. Anderzijds kan de energiebelasting ook stijgen, waardoor je meer terug krijgt.

De overheid stelt jaarlijks de energiebelasting vast. De afgelopen 20 jaar is deze belasting flink gestegen. Het kan echter ook gebeuren dat tot een verlaging van de belasting besloten wordt, zoals in 2016 het geval was.

Doe je mee met een collectief dak van Buurtstroom, dan ontvang je jaarlijks geld terug via je eigen energierekening. Dit kan alleen als je energieleverancier meedoet met de Regeling Verlaagd Tarief Postcoderoosregeling. Doet jouw energieleverancier mee?

Bekijk het overzicht op de website van Hier Opgewekt>

Wellicht zijn er meer energieleveranciers die willen meewerken. Wij adviseren je om dit van te voren te checken bij je energieleverancier.
Doet je energieleverancier niet mee? Stap over naar onze positieve energie uit de buurt van onze energiecoöperatie.

Buurtstroom brengt € 25,- per jaar aan administratiekosten in rekening om de afhandeling met je energieleverancier te regelen. Voor deelnemers die kiezen voor energielevering van deA/Greenchoice gelden geen administratiekosten.

Buurtstroom, samen energie opwekken

op een dak bij jou in de buurt!