Powerpapa richt zich op ouders met kinderen op de basisschool. powerpapa

Wat wil Powerpapa bereiken?

  • Ouders actief inzetten op school, waar ze maatregelen voor energiebesparing nemen en werken aan het verbeteren van de school.
  • Ouders verbinden met de school en ze met elkaar een netwerk laten vormen.
  • Ouders kennis over duurzame energie en besparing bieden. Deze kennis kunnen ze thuis, op school en in de buurt gebruiken.

Stand van zaken
Op 22 januari 2013 ontving deA een cheque van het coöperatiefonds van de Rabobank Apeldoorn en Omgeving voor het project Powerpapa. Leden van de Rabobank konden via internet kiezen uit zes projecten. Powerpapa kreeg de tweede prijs en mocht tijdens een feestelijke bijeenkomst een cheque in ontvangst nemen. Het ontvangen geldbedrag: € 8775,- Dit bedrag is deels bestemd voor het ontwikkelen van lesmateriaal over zonne-energie op de basisschool en deels voor het project Powerpapa.

Er doen nu vier scholen mee:

  • De Sterrenschool uit de wijk Kerschoten.
  • Prinses Juliana school uit Lieren.
  • OBS Spitsbergen uit de wijk Orden.
  • Willem van Oranje school uit de wijk Zuidwest.

Momenteel worden er bij de deelnemende scholen (groot) ouders gezocht. Een aantal powerpapa’s en powermama’s hebben zich al aangemeld.

Aanpak
We gaan een startbijeenkomst organiseren voor de powerpapa’s en powermama’s in februari. Vervolgens gaan we starten met de leermodules powerpapa waarin de deelnemers meer kennis opdoen van energie(beheer), zonne-energie en maatregelen voor energiebesparing. Daarnaast wordt ingegaan op de communicatie daarover.

Bij elke school wordt door de powerpapa’s en een energiedeskundige een energie-onderzoek uitgevoerd. Aansluitend daarop worden maatregelen uitgevoerd, het betreft in de regel eenvoudige maatregelen. Ook wordt gekeken hoe de communicatie over het energieverbruik binnen de school wordt opgezet. Tenslotte kunnen de powerpapa’s en mama’s, als zij willen en in goed overleg met de school, een les over zonne-energie verzorgen.

Powerpapa is een project van deA. Het idee is van Marcel van der Maal.