Transitievisie Warmte van de gemeente in de maak

1 oktober 2021
Op 7 oktober kun je van 15:00 tot 19:00 uur in gebouw Irene aan de Koninginnelaan naar een inloopmiddag van de gemeente over de Transitievisie Warmte (TVW). In die visie geeft de gemeente aan hoe...

Mooie kans op subsidie voor De Parken

1 oktober 2021
De gemeente wil voor de wijk De Parken een aanvraag doen bij het Programma Aardgasvrije Wijken. We beschouwen dit als een grote kans, want als deze aanvraag gehonoreerd wordt, hebben we de mogelijkheden om het...

Actie: Energiedisplay €19,95 

1 juli 2021
Is je energierekening hoger dan verwacht en hou je van handige gadgets? De energiedisplay Geo Trio II helpt je je verbruik op te sporen en te besparen! Deze real-time-gebruiksmeter voor gas en elektra samen sluit...

Stip op de horizon met de gemeente in beeld

27 mei 2021
Na de stemming over de toekomstige energievoorziening in de Parken is er een stip op de horizon. Nu draait het om de weg ernaartoe. Daarbij komt de Gemeente Apeldoorn steeds meer in beeld. Arno Klein...

Warmtepompen in de Parken: dit zijn de regels

26 mei 2021
Voor het plaatsen van een (hybride) warmtepomp in De Parken gelden regels. Dat zit hem vooral in de plaatsing ervan, De Parken is immers een rijksbeschermd stadsgezicht. Zo is een vergunning vereist als de warmtepomp...

We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

26 mei 2021
Vergeleken met vorig jaar hebben we in de Parken minder gas en elektriciteit verbruikt. Een gemiddeld huishouden in De Parken verbruikte in 2020 gemiddeld 3.437 m3 gas en 6.626 kWh elektra per jaar. Dat komt...

Duurzame Parken biedt perspectief

15 april 2021
Begin 2018 heeft de gemeente Apeldoorn De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. In het kader daarvan is het project Duurzame Parken van start gegaan....

Uitslag stemming bereikt gemeente Apeldoorn

15 april 2021
De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de uitslag van de bewonersstemming van februari voorgelegd aan en besproken met de gemeente. Het werd een informatief en constructief gesprek. De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de duidelijke voorkeur voor...

Alle vragen van de bewoners beantwoord

15 april 2021
In de stemming die we in februari gehouden hebben, stond de vraag naar de voorkeursoptie centraal en daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. In de terugkoppeling over de uitslag dat 81% kiest...

Over energie en democratie

15 april 2021
In de afgelopen drie jaar heeft de initiatiefgroep Duurzame Parken samen met bewoners werk gemaakt van een toekomstvisie op een aardgasvrije energievoorziening in de buurt. Ook in het vervolgtraject blijft de participatie van bewoners van...