Webinar: Presentatie HAN casestudie De Parken

De Initiatiefgroep Duurzame Parken organiseert op woensdag 26 augustus een webinar. HAN studenten presenteren hierin hun casestudie De Parken. In het kader van hun studie Duurzame Energie Techniek heeft een groep HAN-studenten onderzoek gedaan naar de energietransitie in de Parken. De examencommissie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft dit onderzoek met een fraaie 8+ beoordeeld. En dat is een goede reden om de casestudie ook aan de bewoners van de Parken voor te leggen.

De virtuele inloop start om 19.15 uur en de aanvang van het programma staat om 19.30 uur gepland. Uiteraard kunnen er ook vragen worden gesteld. Het webinar wordt om ca. 21.00 uur afgesloten.

Programma

19.15 uur: Online inloop
19.30 uur: Start webinar presentatie casestudie door Sara van Vliet en Marten van Schie
20.15 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 uur: Nazit
21.00 uur:  Sluiting

Heel eenvoudig – voor iedereen

Ook voor wie online bijeenkomsten niet gewend is, blijken de webinars goed te doen. We helpen je er graag bij.

Aanmelden webinar Zet in je agenda