Lunchbijeenkomst energiescan voor ondernemersvereniging Apeldoorn-Noord

Lunchbijeenkomst bedrijvenvereniging OBAN, Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord.

Op 11 april jl. was de aftrap van het OBAN-energieproject in het Ondernemershuis. Een eerste stap werd toen gezet door het aanbieden van een energiescan, het daarmee voldoen aan de informatieplicht (voor zover van toepassing) én de mogelijkheid om een energielabel op te laten stellen door CFP.

Een tiental leden heeft gebruik gemaakt van de aanbieding die wij konden doen. Een van die leden is The Box aan de Laan van de Kreeft 100. Zij zijn zo tevreden over de uitkomsten van de scan en de samenwerking met CFP dat zij met hun case op de website van CFP staan. Het artikel vind je hier: https://cfp.nl/case/voldoen-aan-informatieplicht-the-box/

Het is nog steeds mogelijk om een scan uit te laten voeren door CFP tegen de voor de leden van de OBAN geldende tarieven waarbij OBAN een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Tijdens de lunchbijeenkomst op 14 november a.s. komt Bert Renselaar van CFP ons er (wederom) alles over vertellen.