De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt plaats op woensdagavond 17 november 2021 om 19.30 uur. Welkom! Ben je nog geen lid, meld je dan eerst aan.

Voorbereiding

Tijdens de vergadering worden het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 en Toelichting 2022 toegelicht. Het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 geven een duidelijk maar globaal inzicht in de financiële situatie en plannen van deA.
We horen graag via een e-mail naar secretaris@de-A.nl of je aanwezig bent.

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.

Lid worden